Top

Tìm thấy 18 Khách sạn tại

Đang tìm kiếm

Gia Hoa Hotel

75 Nguyen Thi Minh Khai, Tra Vinh

Gia Hoa 2 Hotel

50 Le Loi, Tra Vinh

Dong Phuoc Loi

77 National Road 53, Ward 8, Tra Vinh

Minh Nguyet Motel

42B Nguyen Thi Minh Khai, Ward 2, Tra Vinh

Nien Hao Motel

Son Thong, Group 10, Ward 9, Tra Vinh

Ngoc Quy Motel

105 Group 6, Ward 8, Tra Vinh

Mekong Garden Resort

Ap Don, Cang Long, Nhi Long, Tra Vinh

Luu Luyen Villa

552 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 7, Tra Vinh

Luu Luyen Motel

544 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 7, Tra Vinh