(+84-24) 73 06 66 22 / 1800 6038

{{DetailInfor.Address}}
từ {{ViewCurrency}}
 

{{rattingTripAdvisor}}/5 from TripAdvisor Xem phần đánh giá

Đặt phòng
Loại phòng Sức chứa Tùy chọn Giá phòng /Đêm Số phòng
{{room.Name}} {{room.Name}} {{room.Name}}
  • Kèm ăn sáng
  • Không kèm ăn sáng
  • Xem thêm
{{ViewCurrency}} {{room.Price | noFractionCurrency:''}}
  • Không kèm ăn sáng
  • Kèm ăn sáng
  • Kèm ăn sáng
  • Không kèm ăn sáng
  • Xem thêm
{{ViewCurrency}}{{it.OriginalPrice+ it.ValueServices+ it.PriceBreakfast*(room.NoofAdult + it.ValueNumber) | noFractionCurrency:''}}
{{ViewCurrency}} {{(it.Price + it.ValueServices+ it.PriceBreakfast*(room.NoofAdult + it.ValueNumber)) | noFractionCurrency:''}}
Chính sách hủy phòng
Bạn bỏ lỡ mất rồi! Phòng này đã được đặt
Hover over me Tooltip text
{{room.Name}} {{room.Name}} Bạn bỏ lỡ mất rồi! Phòng này đã được đặt
Hover over me Tooltip text

Gửi yêu cầu thành công


Chúng tôi đã nhận được thông tin của quý khách. Nhân viên Begodi sẽ tiến hành việc đặt phòng và gọi lại cho quý khách trong vòng 30 phút tới.
Begodi đảm bảo giá phòng rẻ nhất, xe đón từ sân bay và dịch vụ chăm sóc chu đáo. Nếu trong quá trình đặt phòng quý khách gặp bất kỳ vấn đề gì không hài lòng, quý khách có thể gọi đến số (+84-4) 730 66622 / 1800 6038, chúng tôi sẽ luôn lắng nghe và rút kinh nghiệm.

{{datareviewsupplist.ValueReview}}/5
Viết đánh giá

Tất cả đánh giá {{DetailInfor.Name}} ({{datareviewsupplist.CountReview}} đánh giá)

avatar

{{reviewsupp.Name}}

{{reviewsupp.CreateDate | date:'dd/MM/yyyy'}}

{{reviewsupp.Name}}

{{reviewsupp.AVG}}/5

“{{reviewsupp.Description}}”

{{re.rating}} {{re.user.username}} {{re.user.user_location.name}}, {{re.published_date}}

{{re.text}}

Our stay was pleasant and joyful. We stayed in an apartment meant for 3 adults. First and foremost, close proximity to tube station was the reason of choosing this hotel. The cleaning services were fantastic. The support services were prompt...

Our stay was pleasant and joyful. We stayed in an apartment meant for 3 adults. First and foremost, close proximity to tube station was the reason of choosing this hotel. The cleaning services were fantastic. The support services were prompt...

Các khách sạn tương tự

Các khách sạn đã xem